Sinds maart 2020 wordt onze werking geconfronteerd met de gevolgen van en de maatregelen in de strijd tegen de corona-pandemie. We doen er alles aan om ook in deze moeilijke tijden onze sport te kunnen blijven beoefenen, omdat we er van overtuigd zijn dat we in de strijd voor de fysieke gezondheid ook het mentale welzijn van onze mensen niet uit het oog mogen verliezen.


Van bij het begin van de corona-pandemie is het devies bij Ookami Dojo; We doen alles wat mag en veilig is. We blijven dus het onderste uit de kan halen, zonder daarbij risicos te nemen. Dat vraagt heel wat plan- en denkwerk, maar Team Ookami kan gelukkig rekenen op de steun van verschillende partners. Planmatig worden we bijgestaan door ons Lokaal Bestuur en de Sportdienst van Stabroek. Samen met hen bekijken we hoe we veilig en volgens de laatste maatregelen kunnen trainen. Ook kunnen we rekenen op onze plaatselijke CLB-arts, die de risico-analyses en contacttracing voor onze club voor haar rekening neemt.

 
 
Onze protocollen worden voortdurend ge-evalueerd en bijgestuurd - en die aanpak werkt. Besmettingen die terug te leiden zijn naar onze trainingen zijn er de hele periode niet geweest en we zetten alles op alles om dat ook zo te houden. 

Wil dat dan zeggen dat er momenteel amper of niet getraind wordt bij Ookami Dojo? Absoluut niet. Nog steeds kunnen al onze leden die willen elke trainingsavond komen trainen - en zijn ook proeflessen nog steeds mogelijk.

We trainen in België in 3 groepen die nog eens verder zijn opgedeeld in elk 3 bubbels van 10 personen (of 4 bij de 18+ers). Iedereen ouder dan 12 jaar draagt een mondmasker en onze Corona-verantwoordelijke houdt alles daarnaast nauwlettend in de gaten.
 
In Nederland trainen we enkel in de open lucht en beperken we de groepsgrote eveneens. Ook hier hanteren we een mondmaskerplicht voor onze leden ouder dan 12 jaar.

Het is een hoop gepuzzel, maar onze leden veilig laten sporten is onze prioriteit!
 
Laat je dus zeker niet afschrikken door Corona en... Blijf sporten!