OOKAMI DOJO

Ookami Dojo is een jonge, dynamische karateclub die werd opgericht in 2016. Er wordt Kyokushinkai Karate onderwezen, maar dit volgens een frisse en eigenzinnige kijk. We hechten belang aan tradities en gewoontes, maar houden ook rekening met nieuwe ontwikkelingen op vlak van pedagogie, training en coaching.


Bij Ookami Dojo kiezen we er resoluut voor om een positief verhaal te brengen. De kern daarvan wordt samengevat in ons motto "For the strenght of the pack is the wolf, and the strenght of the wolf is the pack". Bij Ookami Dojo geloven we immers sterk in de positieve wisselwerking tussen de groep en de individuele sporter. Iedereen heeft sterktes en inzichten die de groep vooruit kunnen helpen en de groep kan het beste in iedere individuele sporter bovenhalen. Een warm groepsgevoel, een open klimaat en individuele begeleiding zijn enkele van de zaken waar wij dan ook sterk op inzetten.


De werking van Ookami Dojo wordt erkend door Sport.Vlaanderen. Ook zijn wij een erkende MultiMove-club. Het positieve advies dat gemeente Stabroek moest geven om deze erkenningen te krijgen had als eindconclusie:


"Hiermee delen wij mee dat wij het project van Ookami Dojo vzw toejuichen, daar dit initiatief de basismotoriek bij jonge kinderen op een pedagogisch verantwoorde en wetenschappelijk onderbouwde manier stimuleert."

Bij Ookami Dojo zetten we in op...

KARATE OP MAAT


Iedereen heeft een eigen motivatie om aan karate te doen. De ene wil deelnemen aan wedstrijden, de ander wil aan zijn conditie werken en nog iemand anders wil zichzelf beter leren verdedigen...


Bij Ookami Dojo erkennen we dit en werken we aan begeleiding op maat. Jij geeft aan waar voor jou de focus ligt en wij zorgen er voor dat je op die vlakken extra wordt begeleid.


Zo maken we samen van jouw 'karatereis' een echt succesverhaal.

KARATE-KANSEN


Binnen de club valt er heel wat te beleven, maar ook daarbuiten liggen er heel wat kansen voor het grijpen. Daarom nemen we met Ookami Dojo regelmatig deel aan trainingskampen, stages, seminars en wedstrijden. Ook proberen we regelmatig langs te gaan bij bevriende clubs én doen we ons best om gastlesgevers uit te nodigen.


Al onze leden krijgen hierdoor de kans om unieke ervaringen op te doen en van verschillende topinstructeurs bij te leren.

KARATE-FAMILLIE


Om het onderste uit de kan te halen en om je grenzen te verleggen, is het belangrijk dat je je gesteund voelt. We werken daarom hard aan een positief groepsklimaat, waarin iedereen voor elkaar klaar staat. 


Bij Ookami Dojo werken we hier iedere training aan. Samen trainen schept een band en die koesteren we.


Daarnaast proberen we ook om activiteiten te doen die los staan van het karate. Op die manier leren we elkaar ook op andere manieren kennen.

Wat betekent 'Ookami Dojo'?

Bij de oprichting van onze dojo was het vinden van een geschikte naam een van de eerste obstakels die we dienden te overwinnen.  Het gedicht 'The law of the jungle' van Rudyard Kipling was erg geliefd bij onze leden. Zeker de zinsnede 'For the strength of the pack is the wolf, and the strength of the wolf is the pack' vatte goed samen hoe zij zich onderling verhielden en was om die reden al vaker als motto voor onze groep gebruikt. De jeugdleden van Ookami Dojo stelden daarom voor om een naam te zoeken die daar naar verwees. Ookami, het japanse woord voor wolf, werd dan ook snel door alle leden goedgekeurd als dojonaam.


Met de naam Ookami Dojo verwijzen we dus naar de saamhorigheid die binnen onze dojo zo belangrijk is. Net zoals in een echte roedel zorgen onze leden voor elkaar. De sterksten helpen de anderen vooruit en iedereen werkt als een hecht team samen om doelen te bereiken.


In de Japanse cultuur spelen wolven of Ookami's ook een kleine rol. Ookami betekent wanneer het letterlijk vertaald wordt 'grote god' en verwijst naar de folklore waarin wolven als boodschappers van de berggoden worden voorgesteld. De Japanse Ookami's stonden er om bekend dat zij het goede en het kwade in mensen konden zien en dat zij fanatiek het kwade bestreden. Het goede beschermde ze echter net zo fanatiek en er zijn dan ook heel wat verhalen waarin Ookami's verdwaalde reizigers beschermen en veilig naar hun bestemming begeleiden.


Ook Dojo heeft zijn betekenis. Letterlijk betekent het 'zaal van de weg' en het wordt in Japan gebruikt om iedere locatie te benoemen waar krijgskunsten of medidatie-vormen worden beoefend. In bredere zin is Dojo echter ook vergelijkbaar met het nederlandse 'Club' en verwijst het zo zowel naar de plaats waar je iets doet als de mensen waarmee je het doet.

Over ons:


Ookami Dojo vzw. is een jonge en dynamische karateclub. Met een frisse kijk op een lange traditie zoeken we onze eigen weg binnen de karatewereld.


Bij Ookami Dojo vzw. beoefenen we Kyokushin Karate. We trainen op Kihon, Kata, Kumite, Kracht, Conditie en Lenigheid.

Neem contact met ons op:


E.  info@ookamidojo.be

W. www.ookamidojo.be

T. 0032497205201


Ookami Dojo dankt haar sponsors: