OOKAMI DOJO

Ookami Dojo is een jonge, dynamische karateclub die werd opgericht in 2016. Er wordt Kyokushinkai Karate onderwezen, maar dit volgens een frisse en eigenzinnige kijk. We hechten belang aan tradities en gewoontes, maar houden ook rekening met nieuwe ontwikkelingen op vlak van pedagogie, training en coaching.


Bij Ookami Dojo kiezen we er resoluut voor om een positief verhaal te brengen. De kern daarvan wordt samengevat in ons motto "For the strenght of the pack is the wolf, and the strenght of the wolf is the pack". Bij Ookami Dojo geloven we immers sterk in de positieve wisselwerking tussen de groep en de individuele sporter. Iedereen heeft sterktes en inzichten die de groep vooruit kunnen helpen en de groep kan het beste in iedere individuele sporter bovenhalen. Een warm groepsgevoel, een open klimaat en individuele begeleiding zijn enkele van de zaken waar wij dan ook sterk op inzetten.


De werking van Ookami Dojo wordt erkend door Sport.Vlaanderen. Ook zijn wij een erkende MultiMove-club. Het positieve advies dat gemeente Stabroek moest geven om deze erkenningen te krijgen had als eindconclusie:


"Hiermee delen wij mee dat wij het project van Ookami Dojo vzw toejuichen, daar dit initiatief de basismotoriek bij jonge kinderen op een pedagogisch verantwoorde en wetenschappelijk onderbouwde manier stimuleert."

Bij Ookami Dojo zetten we in op...

KARATE OP MAAT


Iedereen heeft een eigen motivatie om aan karate te doen. De ene wil deelnemen aan wedstrijden, de ander wil aan zijn conditie werken en nog iemand anders wil zichzelf beter leren verdedigen...


Bij Ookami Dojo erkennen we dit en werken we aan begeleiding op maat. Jij geeft aan waar voor jou de focus ligt en wij zorgen er voor dat je op die vlakken extra wordt begeleid.


Zo maken we samen van jouw 'karatereis' een echt succesverhaal.

KARATE-KANSEN


Binnen de club valt er heel wat te beleven, maar ook daarbuiten liggen er heel wat kansen voor het grijpen. Daarom nemen we met Ookami Dojo regelmatig deel aan trainingskampen, stages, seminars en wedstrijden. Ook proberen we regelmatig langs te gaan bij bevriende clubs én doen we ons best om gastlesgevers uit te nodigen.


Al onze leden krijgen hierdoor de kans om unieke ervaringen op te doen en van verschillende topinstructeurs bij te leren.

KARATE-FAMILLIE


Om het onderste uit de kan te halen en om je grenzen te verleggen, is het belangrijk dat je je gesteund voelt. We werken daarom hard aan een positief groepsklimaat, waarin iedereen voor elkaar klaar staat. 


Bij Ookami Dojo werken we hier iedere training aan. Samen trainen schept een band en die koesteren we.


Daarnaast proberen we ook om activiteiten te doen die los staan van het karate. Op die manier leren we elkaar ook op andere manieren kennen.

Wat betekent 'Ookami Dojo'?

De naam van onze karateschool bestaat uit de woorden Ookami (wolf) en Dojo (plek van de weg). Je kan het dus vertalen als 'de plek waar wolven de weg leren'. Onze weg is die van het Kyokushinkai Karate en de wolven waarvan sprake, zijn wijzelf. Deze naam werd door onze stichtende leden gekozen en verwijst naar een van de wetten van de jungle uit Rudyard Kiplings 'The Jungle Book':


"De kracht van de roedel is de wolf en de kracht van de wolf is de roedel."


Deze zin benadrukt de wisselwerking tussen ieder individu en de groep waartoe hij behoort. Onze karatekas vormen een hecht team dat voor elkaar door het vuur gaat en waarin iedereen de kans krijgt om de beste versie van zichzelf te worden. Deze dynamiek was van bij het prille begin van onze werking aanwezig en wordt nog steeds door al onze leden bewaakt. Dat samenwerken en er voor elkaar zijn de kern is van héél onze Ookami-filosofie wordt al onze leden van jongs af aan ingeprent.

Over ons:


Ookami Dojo vzw. is een jonge en dynamische karateclub. Met een frisse kijk op een lange traditie zoeken we onze eigen weg binnen de karatewereld.


Bij Ookami Dojo vzw. beoefenen we Kyokushin Karate. We trainen op Kihon, Kata, Kumite, Kracht, Conditie en Lenigheid.

Neem contact met ons op:


E.  info@ookamidojo.be

W. www.ookamidojo.be

T. 0032497205201


Ookami Dojo dankt haar sponsors: