Ookami Dojo vzw. biedt al haar leden de kans om deel te nemen aan wedstrijden en toernooien in de disciplines Kata en Kumité.


Deelname aan competitie is echter onderhevig aan verschillende voorwaarden én gebeurt enkel in overleg met het lesgeverskorps.  Om de nodige duidelijkheid hieromtrend te scheppen, stelde Ookami Dojo een competitiereglement op waarin alle regels en afspraken tussen de club en zijn competiteurs staan genoteerd.

Wedstrijdvormen

Bij Ookami Dojo nemen we deel aan 2 wedstrijdvormen:


  • Kata of Stijloefeningen (Puntensysteem én Vlagsysteem)
  • Kumité of Vechten (Full-contact)


Aan clicker-wedstrijden neemt Ookami Dojo niet deel.


Competitietraining

Ter voorbereiding op wedstrijden organiseert Ookami Dojo wekelijks een competitietraining. Deze gaat iedere dinsdag door in Dojo Stabroek (Sporthal Pito – Laageind 19, 2940 Stabroek) van 19u30 tot 20u30. De competitietraining kan uitlopen tot 21u00.


Deelname aan competitietraining

Deelnemen aan de competitietraining kan enkel na overleg met het lesgeverskorps.


Wie ambitie heeft om deel te nemen aan de competitie is verplicht om deel te nemen aan de competitietraining.


Deelname aan de competitietraining resulteert niet automatisch in toestemming om deel te nemen aan de competitie.


Wie deelneemt aan de competitietraining dient zijn schoolrapporten aan het lesgeverskorps voor te leggen. Wanneer de schoolse prestaties van een lid lijden onder zijn of haar deelname aan de competitietraining, zal het lid aangemaand worden eerst zijn schoolprestaties op te krikken alvorens terug deel te mogen nemen aan de competitietraining.


Samenstellen wedstrijdselectie

In de aanloop naar een wedstrijd (Kata of Kumite) zal steeds een wedstrijdselectie worden samengesteld. Het lesgeverskorps evalueert daarvoor alle deelnemers aan de competitietraining op regelmatige basis.


De uiteindelijke wedstrijdselectie wordt samengesteld tijdens een selectieavond waarvan de datum steeds op voorhand via mail wordt aangekondigd. Een selectieavond vind altijd plaats tijdens de competitietraining.


Deelname aan deze selectieavond is verplicht voor alle karatekas die een kans willen maken om deel te nemen aan de wedstrijd in kwestie.


Tijdens deze selectieavond worden alle kandidaten grondig getest door het lesgeverskorps. Er wordt gekeken naar algemene fitheid, technisch niveau en motivatie.

Aan het einde van de selectieavond wordt de wedstrijdselectie bekendgemaakt. Dit wordt binnen 24 uur bevestigd via mail.


Voorbereidingsperiode

De weken tussen de selectieavond en de eigenlijke wedstrijd vormen de voorbereidingsperiode voor die specifieke wedstrijd.


Verwachtingen tijdens de voorbereidingsperiode

Tijdens de voorbereidingsperiode focust het lesgeverskorps zich bijzonder op de leden van de wedstrijdselectie, maar worden ook de niet-geselecteerde karatekas op de competitietraining verwacht.


Wie deel uitmaakt van een wedstrijdselectie, wordt in de aanloop naar de wedstrijd in kwestie verwacht op iedere competitietraining. Twee afwezigheden met gegronde reden worden getolereerd, zolang deze niet allebei plaatsvinden tijdens de laatste 4 weken voor de wedstrijd. Een afwezigheid op een competitietraining door iemand van de wedstrijdselectie tijdens de voorbereidingsperiode dient steeds op voorhand gemeld te worden aan Sensei Jelle.


Van wie deel uitmaakt van een wedstrijdselectie wordt een maximale aanwezigheid verwacht op de normale trainingen van het onderdeel waarvan het wedstrijd is. M.a.w; maakt iemand deel uit van de wedstrijdselectie voor een kumité-wedstrijd, dan wordt dat lid verwacht op zo veel mogelijk gewone kumité-trainingen. Maakt iemand deel uit van de wedstrijdselectie voor een kata-wedstrijd, dan wordt dat lid verwacht op zo veel mogelijk gewone katatrainingen.


Wie deel uitmaakt van een wedstrijdselectie, kan gevraagd worden om op donderdag aanwezig te zijn tijdens de trainingstijden van de Hojo Undo in Dojo Putte. Dit moment kan gebruikt worden om 1-op-1 te trainen met iemand van het lesgeverskorps.


Wie deel uitmaakt van een wedstrijdselectie, maar tijdens de voorbereidingsperiode onvoldoende aanwezig is, verliest zijn of haar plek in de wedstrijdselectie. Dit mag niet gezien worden als een sanctie, maar is een veiligheidsmaatregel waarmee wij als vereniging het lid in kwestie willen beschermen tegen het onvoorbereid deelnemen aan een wedstrijd.


Verwachtingen op wedstrijd

Op wedstrijd verwachten wij van onze wedstrijdselectie (en onze supporters!) in de eerste plaats ten allen tijden correct en sportief gedrag. Op het naleven van de Dojo Etiquette en de Wedstrijdreglementen wordt steeds streng toegezien.


Iedere competiteur heeft op wedstrijd al zijn uitrusting bij. Deze uitrusting verkeert in goede staat. De competiteur houdt zijn uitrusting bij elkaar in zijn clubzakje en zorgt dat deze steeds binnen handbereik is.


Iedere competiteur zorgt op wedstrijd voor een goede persoonlijke hygiëne.


Iedere competiteur volgt de instructies van de scheidsrechters, de wedstrijdleiding en de eigen coach of begeleider snel en correct op.


Iedere competiteur blijft na zijn wedstrijd bij zijn coach of begeleider, tot deze hem toestemming geeft om naar het publiek of de supporters terug te keren. Iedere competiteur gaat in dat geval éérst en zonder omwegen terug naar de andere aanwezige leden van Ookami Dojo vzw.


Verwachtingen naar ouders, supporters en publiek toe

Ouders, supporters en publiek zijn op wedstrijden vaak een extra bron van stress voor de karatekas en dat is iets waar zij zich bewust van moeten zijn. Ouders die meegaan als toeschouwers moeten zich als toeschouwers gedragen en moeten niet proberen hun kinderen te coachen. Aanmoedigen langs de zijlijn mag, maar ouders moeten er op letten dat ze bij het aanmoedigen niet voor verwarring zorgen (1) of zich onsportief gedragen (2).


  1. Competiteurs en hun coach hebben vaak een bepaalde strategie wanneer zij de mat op gaan. De opmerkingen die een coach roept, kaderen in deze strategie waarbij de sterktes van de eigen karateka en de zwaktes van de tegenstander worden uitgebuit. Goedbedoeld advies van ouders (Trap zus of zo, mik op dit of dat) tijdens het vechten kan zo’n strategie onderuit halen en wordt daarom sterk afgeraden.
  2. Ook kritiek op de tegenstander/coach van de tegenstander/scheidsrechters durft wel eens aan de lippen van ouders te ontsnappen tijdens een wedstrijd. Samen met onsportieve aanmoedigingen (Sla hem verrot! ea.) kunnen deze zaken de kansen van een vechter beïnvloeden. Een scheidsrechter kan het publiek niet bestraffen, maar kan wanneer het gedrag van de supporters van een bepaalde vechter de spuigaten uitloopt, wel strafpunten toekennen aan de vechter omwille van het gedrag van zijn publiek.


Wanneer de coach na een partij de competiteur “vrijgeeft” en naar het publiek en de ouders laat gaan, rekenen wij er op dat deze daar een warm en bemoedigend ontvangst krijgt – ondanks het resultaat van de wedstrijddeelname. Wedstrijden maken altijd een enorme indruk op onze competiteurs en zowel fysiek als mentaal vraagt dat zijn tol. Feedback, kritiek en reflectie kan altijd – maar niet meteen na een wedstrijd. Na een wedstrijd moet een competiteur zich gesteund voelen door ‘zijn mensen’ en weten dat zij trots om hem of haar zijn. Graag vragen we de ouders en de andere supporters om de competiteur na zijn partijen ruimte te geven als deze aangeeft even met rust gelaten te worden.


We vragen de ouders en de andere supporters ook om er op toe te zien dat ook mensen van andere sportscholen onze leden na hun partijen met rust laten tot zij weer op hun positieven zijn.


Clubkledij

Het dragen van clubkledij op wedstrijd wordt zowel voor deelnemers als publiek sterk aangeraden, maar is niet verplicht. Wie geen clubkledij draagt, draagt kledij die qua kleur aansluit bij de clubkledij.


Competitiereglement

Over ons:


Ookami Dojo vzw. is een jonge en dynamische karateclub. Met een frisse kijk op een lange traditie zoeken we onze eigen weg binnen de karatewereld.


Bij Ookami Dojo vzw. beoefenen we Kyokushin Karate. We trainen op Kihon, Kata, Kumite, Kracht, Conditie en Lenigheid.

Neem contact met ons op:


E.  info@ookamidojo.be

W. www.ookamidojo.be

T. 0032497205201


Ookami Dojo dankt haar sponsors: