Welpen

Écht karate, maar dan op maat van mini-mensjes!

De Welpen zijn de tussenafdeling bij Ookami Dojo. Deze groep schippert tussen het ‘kind zijn’ van de Pups en de messcherpe focus die we verwachten vanaf de jeugd. Deze groep kinderen bevinden zich in een overgangsfase en dat zie je ook terug in de aanpak die wij bij hen hanteren. Bij deze groep komt het karate meer en meer op de voorgrond. Via een uitgezette leerlijn, workshops en keuzelessen krijgen zij de kans om hun interesses in het karate te onderzoeken en zichzelf als karateka te ontdekken.


Bij de welpen komt de 3K-aanpak meer en meer op de voorgrond. Kihon, Kata en Kumite komen nadrukkelijker aan bod, al blijven ook algemene sport- en spelelementen onderdeel uitmaken van hun vorming. Tijdens de karate-lesmomenten, krijgen de kinderen regelmatig ‘workshops’. Zij kiezen op die momenten zelf of ze eens les Kumite of een les Kihon en Kata volgen. Op deze manier krijgen wij als club de kans om de interesses van de kinderen te leren kennen en kunnen wij een persoonlijkere aanpak aanbieden.


Om onze welpen extra te motiveren, trainen zij één keer per maand samen met onze jeugdafdeling. Deze lessen bieden onze welpen de kans om enorm veel te leren, terwijl onze jeugd op een verantwoorde manier met jongere karatekas leert omgaan.


Bij de Welpen komt ook het deelnemen aan wedstrijden naar voren. Dit is geheel vrijblijvend en gebeurt in strikt overleg met het lid zelf, de ouders en het lesgeverskorps. Kinderen die interesse in wedstrijden tonen, worden hier extra voor begeleid en geëvalueerd.


Trainingstijden


Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

18u45 - 19u30

Kihon en Kata
Kumité

19u30 - 20u00

Hojo Undo

Sfeerbeelden

Over ons:


Ookami Dojo vzw. is een jonge en dynamische karateclub. Met een frisse kijk op een lange traditie zoeken we onze eigen weg binnen de karatewereld.


Bij Ookami Dojo vzw. beoefenen we Kyokushin Karate. We trainen op Kihon, Kata, Kumite, Kracht, Conditie en Lenigheid.

Neem contact met ons op:


E.  info@ookamidojo.be

W. www.ookamidojo.be

T. 0032497205201


Ookami Dojo dankt haar sponsors: